ông thần tài

Thần tài đồng tử bột đá mạ vàng F131

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thần tài bột đá mạ vàng non (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 28cm x

Thần tài bột đa mạ vàng tài lộc Y133

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thần tài bột đá mạ vàng (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 27cm x 20cm

Thần Tài phong thủy tài nguyên quãng tiến Y131

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thần tài bột đá mạ vàng non (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 20cm x

Tượng Thần Tài bột đá mạ vàng tài nguyên quãng tiến Y132

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thần tài bột đá mạ vàng (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 16.5cm x 13cm

Thần tài bột đá mạ vàng cát tường Y135

+ Chất liệu và hoàn thiện: tượng thần tài bột đá mạ vàng non (Quảng Đông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 6cm